کرج در حوزه نما و منظر نیازمند هویت است

سرپرست شهرداری کرج با تاکید بر این که شهر کرج در حوزه نما و منظر نیازمند هویت است، بیان کرد: دو نقشه‌ای بودن ساختمان ‌ها معضل بزرگِ حوزه ساخت و ساز این شهر است.

مشاهده متن کامل کرج در حوزه نما و منظر نیازمند هویت است

کتاب آزمون نظام مهندسی برق pdf


منبع این نوشته : منبع
حوزه ,هویت ,منظر ,نیازمند ,نیازمند هویت ,منظر نیازمند